BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
Szakterületeink

• Járványügy
• Közegészségügy
• Népegészségügy
• Gyógyszerellátás • Egészségügyi igazgatás
• Védőnői szakfelügyelet

Szolgáltatásaink

• Laboratóriumok

• Családvédelmi Szolgálat

Ügyfélfogadás


 ÁNTSZ

Közegészségügy

 

 

Közlemény az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól » tovább

  ************************************************************************************* 

 

Tájékoztató nyilvánosság bevonásáról a fürdővízminőség-felügyeleti feladatok végrehajtásába  » tovább

 

   ***********************************************************************************

 

Tájékoztató a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének jogszabályi változásáról.

 

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. 29. §. alapján, a magánszemélyek magáncélú felhasználását kivéve, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatni kívánt tevékenységet (tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, értékesítés, felhasználás) annak megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni a területileg illetékes kistérségi népegészségügyi intézetnek.  A bejelentést a veszélyes anyaggal/keverékkel foglalkozásszerűen tevékenységet végző természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, illetve annak képviseletében eljáró felelős személynek kell megtenni.

A 2012. április 15-től hatályos, módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1) és (2) bek. alapján a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység, valamint a tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése a Rendelet 13. számú melléklete szerint, elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszere által biztosított módon történik.

 

Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu főoldalának alján található és letölthető. Az adatbázis regisztrációs felülete a következő címen érhető el: https://www.antsz.hu/regisztracio.

 

 

**************************************************************************************

 

Kémiai Biztonság       

 

REACH az Európai Unió új, vegyi anyagokra vonatkozó rendelete

                        (Hatálybalépés: 2007. június 1.) 

               Tájékoztató (OKBI): » tovább