Hatósági ügyintézés
Kérelmek, engedélyek
Szolgáltatások díjszabása
Gyógyszertári ügyeletek
Kórházi ügyeleti rend
Nemzetközi utazások
HIV, AIDS vizsgálatok
Lakossági szűrővizsgálatok
Laboratóriumi vizsgálatok
Ügyfélfogadási időpontok

Beutalási rend, ügyeletek

 

Ügyelet

Fekvő és járó-beteg területi ellátási kötelezettség

Felnőtt és házi gyermekorvosi ellátás ügyeleti rendje

Fogászati ellátás ügyeleti rendje

(Frissítés: 2014-08-13 )

 

Kezdőlap
Városi ÁNTSZ intézetek